Репортаж от събитие на EVN

Photography is a perception of the world and magic.