Фотография на кораби

Фотографията е светоусещане и магия.