Travel фотография

Фотографията е светоусещане и магия.